Brain låter publicister, annonsörer och partners höja värdet på sina användare och besökare genom att berika med Brain-data, och gruppera besökarna i relevanta målgrupper. Den ökade efterfrågan på bättre målgruppsstyrning gör Brain till det uppenbara valet för annonsörer och publicister.

Alla företag som befinner sig i en digital transformation och digitaliseringsprocess har ett behov av mer data för bättre beslutsunderlag. Brain kan tillföra data och insikter till alla typer av företag för att stötta dessa processer. Kontakta oss för mer information.

Genom Brain kan våra kunder berika sina besökare med värdefulla data, och genom att skala dessa data i Brains nätverk skapas räckvidd i kombination med träffsäkerhet. Unik teknik i kombination med exakt data gör att vi kan skapa ett erbjudande för annonsörer och sajtägare som innebär att man får mer information om sina besökare och kunder. Och samtidigt möjlighet att som annonsör agera på denna information i marknadsföringsinsatser och som sajtägare att kunna erbjuda vassa målgrupper för styrning av annonsering.

Brain är nästa generation av målgruppsstyrning.

1A PARTS DATA

Som annonsör kan du vara försäkrad om att du har den högsta graden av kvalitet gällande datastyrning, 1:a parts data. Detta innebär att all data har genererats på våra partnersajter och förädlats av Brain plattformen, för att sedan appliceras på våra partnersajter.

Detta gör denna data till 1:a/2:a parts online-/offline-kombinations data. Detta görs i enlighet med PUL och personuppgiftslagen.

KUNDER & PARTNERS